Vi alla är här som en förlängning av Källan så att Källan ska få chansen att uppleva sig själv. Att veta om sin själsessens är fundamentalt för att ge det bästa av sig själv till världen omkring en under denna korta upplevelse här på jorden.